Public Relations

Pr eller Public Relations handlar om omvärldsrelationer som är ett engelskt uttryck. Pr är att hantera ett företags varumärke och vad som skrivs om det. Läs först vår post om hur du kan utveckla ditt varumärke, vi skriver om varumärkesutveckling för företag.

PublicRelations

Public relations (ungefär “omvärldsrelationer”) är ett engelskt uttryck och lånord. Public relations är främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet (goodwill) för en person eller en organisation. [1]
Verksamhetsfältet är mycket brett och omfattar flera yrkesgrupper som specialiserat sig på att bistå de personer eller organisationer som vill förstärka sitt renommé eller varumärke.[2] Benämningen PR-byrå är inte lika vanlig i Sverige som i exempelvis engelskspråkiga länder, men om man ber en reklambyrå beskriva vad de gör så skulle de beskriva detsamma. Det är därför inte lämpligt att begränsa definitionen av PR till enbart publicitet, reklam eller marknadsföring, [3] till enbart myndigheters agerande och kommunikation med allmänheten och massmedia när ett giftutsläpp eller någon annan krissituation föreligger, till enbart valpropaganda, eller till de multipla PR-effekter som ett nobelpris för med sig för nobelpristagaren, hennes forskningsområde, hennes forskningsenhet, hennes hemstad och hemland, för Sverige, för Stockholm, för den svenske kungen, för kungens familjemedlemmar, för politiker och andra som “måste synas” som deltar vid den TV-sända nobelmiddagen, för artister som uppträder under nobelfesten, för det kök som lagat maten, osv. Organisationer som aktivt satsar på PR ser till att viktiga delar av publikum (till exempel opinionsbildare, beslutsfattare, väljare, investerare, kunder, klienter eller ägare) har tillgång till den information som ger dem den bild av organisationen som den önskar att publikum ska ha.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Public_relations

Pr, Public Relations kan delas in i dessa grupper:

Rådgivning och kommunikationsstrategi
Handlar om att ta fram konkreta och handlingsinriktade strategier och planer som skapar den förflyttning för ditt varumärke som du önskar.

Medierelationer
Med kunskap och erfarenhet från media vet vi vad som skapar den uppmärksamhet du och ditt varumärke strävar efter. Vi vet också hur du bemöter den uppmärksamhet du inte vill ha.

Internkommunikation
Ett starkt varumärke byggs inifrån med internkommunikation. Ta fram effektiva sätt att skapa förståelse i hela er organisationen. Ta fram strategin för vad som ska sägas, hur det ska sägas, till vem och i vilken kanal som du vill.

Sociala medier
Hur ska du bäst agera i de sociala medierna? Vilket är ditt behov, vem ska du nå och med vilken tonalitet du ska ha? Dessa frågor hjälper till att ge dig och din organisation svar på hur ni ska uttrycka er.

Moderering
Moderatorer på dina seminarier, oavsett om det är en intern utbildning eller ett stort samarrangemang.

Opinionsbildning
När du har intresse av att skapa ökad kunskap om en vara eller produkt och tjänst. Med rätt research, strategi och implementering uppnår man bra resultat för företaget.

Kriskommunikation
Uppmärksamhet du inte vill ha, men desto viktigare att vara förberedd på. Jobba proaktivt och gå igenom möjliga oroshärdar och kriser, skapa handlingsplaner för hur ni ska hantera dem. Blir det skarpt läge vet du vad som ska göras under hela krisen, allt för att du ska kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt, och slippa onödigt dåligt resultat.

Fullservicebyrå inom kommunikation

Vi är en fullservicebyrå inom kommunikation och internetmarknadsföring. Vi åtar oss att ta fram storheten i våra uppdragsgivare. Vi lägger stor vikt på att omsätta strategi till handling. Vi verkar gränsöverskridande inom näringsliv, kultur, politik och akademi. Vi är en tillförlitlig PR-partner som arbetar med strategiska kommunikationstjänster, public affairs och andra PR-stärkande aktiviteter. Ett samarbete med oss innebär en yrkesmässig partner att diskutera press, lobbying, kommunikation och strategiska beslut med. Målet med PR-arbetet är att främja kundens intresseområden och leda till fler och bättre affärer.

Advertisements