Marknadspositionering

marknadspositionering

Inom marknadsföring innebär positionering att företag och organisationer vill styra konsumenter till att välja ett specifikt varumärke eller en produkt framför dess konkurrenter och genom det skapa en unik position i folks medvetande. Positionering är en viktigt del i hur ett företag ska marknadsföra sig självt och sina tjänster, produkter och företagets varumärke samt hur konsumenterna tar emot det.

Positionering är en viktig del av marknadsföringen och företagets försäljningsstrategi. Den berättar för konsumenten skillnaden mellan ert företag och era konkurrenter. Att upplevas som unik kan motivera ett högre pris och göra företaget mer lönsamt. Positionering är kursen för i vilken riktning ett företag och deras varumärket ska gå. Hur, vad och vart de ska kommunicera samt vad som företaget inte ska göra.

Vad är en marknadsposition?

En varumärkespositionering utgår vanligtvis från frågor som exempelvis:

 • Vad skiljer varumärket från alla andra inom branschen?
 • Vem är man?
 • Vad är det man levererar?
 • Vem är kunden?
 • Vad gör man?
 • Var finns kunden?
 • Vad står man för?

Svaren på frågorna är företagets varumärkesposition.

Att ta fram svar om nuvarande position och om möjliga positioner på marknaden som går att använda för en varumärkesstrategi är ofta komplicerat och är ett pågående arbete i företagets marknadsföring. Svaren på frågorna behöver vara relevanta i förhållande till verkligheten, annars har man inte en fungerande affärsmodell.

Läs mer på Wikipedia om positionering.

vad-ar-en-marknadsposition

Saker som är med i en strategi för marknadspositionering:

 1. Positionering definition
 2. Vad är positionering
 3. Positionering differentiering
 4. Positioneringsstrategi exempel
 5. Olika positioneringsstrategier
 6. Positionering av varumärke

Genom att i kundernas medvetande skapa tillhörighet till ditt varumärke som visar på hur det skiljer sig mot de andra företagen i din bransch. Kan vi få konsumenter att koppla olika varumärken vi känner till och de som vi uppfattar erbjuder just den varan eller tjänsten är det en stor risk att just det företagets produkter blir valda. Genom att medvetet jobba med en strategi för att förstärka eller förändra den befintliga positionen kan företaget blir mer lönsamt.

Ett bra sätt som fungerar är att vara annorlunda, det kallas för differentiering. Tänk bara på Apple.

För att lyckas med positionering, börja med följande frågor:

 • Vilken position har ditt varumärke idag hos era kunder?
 • Vilken position skulle du vilja att företaget har?
 • Vilka andra företag konkurerar med den positionen?

När du väl har identifierat och formulerat din önskade position, så behöver den vara relevant. Den måste vara ledig, ni kan inte välja en position som redan upptas av någon annan. Ni behöver också förtjänar positionen ni valt genom att den är trovärdig och hållbar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s