Hur får du medarbetarna att besvara medarbetarundersökningen?

För att få medarbetarna att vilja vara delaktiga i undersökningen är det viktigt att ni är transparenta och förklarar varför undersökningen genomförs och att alla medarbetare får vara helt anonyma när de svarar på frågorna. Informera inför undersökningen när den ska göras och varför, följ sedan upp resultatet och var transparenta med svaren från undersökning. Följ sedan kontinuerligt upp hur förbättringsarbetet går inom organisationen. Medarbetarna behöver förstå varför vissa förändringar behöver göras.

Motivera medarbetarna att svara på medarbetarundersökningen

Om medarbetarna förstår syftet och varför undersökningen görs och att det är nödvändigt för att det finns ett behov av ett förbättringsarbete. Det är viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga i organisationen och att de känner att ledningen på företaget lyssnar på dem.

Inför undersökningen bör ni ge svar på vanliga invändningar och frågor från medarbetarna som:

 • Varför ska man svara på undersökningen när det ändå inte gör någon skillnad?
 • Jag har inte hört något från undersökningen som gjordes sist.
 • Jag upplever inte att ledningen kan hantera kritik på ett konstruktivt sätt.
 • Hur kan ledningen bidra till att medarbetarna vill bidra till medarbetarundersökningen?

Vår erfarenhet från tidigare projekt visar att bra kommunikation före under och efter undersökningen är nyckeln. Att i god tid innan undersökningen gå ut och informera ledning, chefer och medarbetare. Försök att vara så transparenta ni kan som möjligt.

Det ni bör kommuniceras till medarbetarna:

 • Hur man har tänkt att använda sig av svaren.
 • Informera om att alla svar och personer kommer förbi anonyma så att alla medarbetare känner sig trygga med att ge sin åsikt.
 • När man har tänkt att genomföra medarbetarundersökningen.
 • Varför och vad syftet med medarbetarundersökning är.
 • Vad har hänt sedan den förra undersökningen gjordes.
 • Beskriv processen inför och efter genomförd undersökning.
 • Vad som förväntas av er som svarar på undersökningen.
 • Att det är frivilligt att delta men att svaren är viktigt för organisationen.

Genom att ge svar på alla dessa frågor innan undersökningen görs leder till ökad förståelse och att medarbetarna kan känna sig mer delaktiga i processen. Att ni tydligt förklarar värdet av att delta och att det görs för att ledningen vill förbättra allas arbetssituation. När medarbetarna förstår syftet och målet med undersökningen läggs grunden för att så många som möjligt att delta i processen.

Något som är vanligt vid undersökningar och som många ofta har invändningar emot är att det inte händer något efter att undersökningen har genomförts. Det leder till att medarbetarna känner att det är meningslöst att delta i undersökningen och att det hela känns väldigt omotiverade.

Struntar företaget med uppföljning av resultatet fallerar ofta hela förbättringsarbetet. Det är viktigt att företaget har tid och vilja att fullfölja hela processen. Förändringsarbete är inte lätt att åstadkomma och vill man nå resultat och trovärdighet krävs det att man tydligt och konsekvent informerar om alla steg i processen, var så transparenta som möjligt. Det skapar förtroende och gör att det hela känns meningsfullt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi arbetar med medarbetarundersökningar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s